Garantie: defect binnen en buiten de garantieperiode

Hebt u een artikel bij Frissebips besteld dat binnen een korte tijd defect is gegaan of mankementen vertoont? Op alle douchewc’s die Frissebips biedt, hebt u minimaal twee jaar garantie. Binnen de garantie zorgen wij ervoor dat reparaties of problemen kosteloos worden opgelost. Een artikel kan bijvoorbeeld defect zijn of er kan sprake zijn van een defect onderdeel of een technische storing. Indien vervanging of reparatie niet mogelijk is, dan krijgt u de aankoopprijs door Frissebips vergoed. Alle bijkomende kosten, zoals verzendkosten of voorrijkosten komen hierbij ook voor rekening van Frissebips.

Bij de garantie dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden. Indien er sprake is van minimaal één van de volgende situaties, kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

• Nalatig onderhoud of onoordeelkundig gebruik of installatie ervan;
• Beschadiging doordat de gebruiksaanwijzing niet of niet juist in acht is genomen;
• Nalatigheid of opzettelijke beschadiging;
• Normale slijtage.

Voor extra informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Reparatie: vergoeding bij defect of probleem

Zoals hierboven benoemd worden reparaties of problemen, die tijdens de garantieperiode vallen, kosteloos vergoed door Frissebips. Wilt u graag een probleem of reparatie melden? Meld dit dan bij één van onze servicemedewerkers. Vervolgens wordt er binnen twee dagen contact met u opgenomen. Indien het artikel gerepareerd moet worden, dan wordt deze meegenomen door de reparateur of de reparatie wordt ter plaatse uitgevoerd.

Vanaf het moment dat een te repareren artikel in behandeling is genomen bij het service-center van Frissebips (dit kan alleen als alle gegevens compleet zijn), duurt het maximaal 21 kalenderdagen (mits de onderdelen op voorraad zijn) tot het artikel weer naar u wordt terug gestuurd.

Als het artikel niet gerepareerd kan worden of als de reparatie bijvoorbeeld niet onder garantie uitgevoerd kan worden, informeren we u binnen deze periode over de verdere afhandeling.

Ook als de garantieperiode is verstreken of er is sprake van een ongegronde klacht, dan kan Frissebips voor de reparatie zorgen van uw douchewc. De reparatiekosten worden in dit geval wel bij de klant in rekening gebracht maar vooraf uiteraard met u besproken.

Voor extra informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

terug naar service service aanvragen